Verzekeringen

Wat is een verzekering? / hoe werkt een verzekering?

verzekering Bij een verzekering worden de financiŽle gevolgen van een risico overgedragen van de verzekeringsnemer (persoon) naar de verzekeraar (verzekeringsmaatschappij), als tegenprestatie betaald de verzekeringsnemer periodiek een premie aan de verzekeraar.

Dit betekend kortgezegd; dat een persoon met een verzekering periodiek premie betaald aan de verzekeringsmaatschappij, zodat mogelijke financiŽle gevolgen die ontstaan door een mogelijke gebeurtenis betaald worden door de verzekeringsmaatschappij.

Waarom een verzekering afsluiten?

In het dagelijks leven loopt een mens veel risicoís. Met een verzekering worden de financiŽle gevolgen van deze risicoís afgedekt.

Deze risicoís zijn in te delen in 3 categorieŽn; 1. Risico van schade aan bezittingen 2.Risico van persoonsschade (gezondheidstoestand Ė arbeidsvermogen) 3. Risico van vermogensschade (inkomstenderving)

Risico van schade aan bezittingen

Elk mens heeft bezittingen. Bezittingen zijn het meest tastbare en kwetsbare onderdeel van het vermogen. Bezittingen zijn tastbaar, vervangbaar en hebben een bepaalde waarde.

Door allerlei gebeurtenissen kan er schade ontstaan aan bezittingen Simpele voorbeelden van schade aan bezittingen: - fiets kan gestolen worden, - verkeersongelukken met de auto, -huis kan in brand vliegen.

Risico van persoonsschade

Bij persoonsschade valt te denken aan het arbeidsongeschikt worden door ziekte of ongeval. Hierdoor kan een individu te maken krijgen met inkomensachteruitgang en zullen er wellicht kosten optreden. Risicoís ten opzichte van gezondheid en zorg worden gedekt door de (verplichte) zorgverzekering.

Door allerlei gebeurtenissen kan er persoonsschade ontstaan Simpele voorbeelden van persoonsschade zijn: -ziekte waar een operatieve ingreep voor nodig is, -door een lichamelijke ongemakken ontstaat arbeidsongeschiktheid, -door spierscheuring ontstaat lichamelijk letsel

Risico van vermogensschade

Van vermogensschade is sprake; als er een bepaalde situatie optreed, met financiŽle gevolgen die het vermogen van een individu zal laten afnemen. Dit kan door dat een bepaalde situatie kosten met zich mee brengt, maar kan gerelateerd zijn aan bepaalde investeringen.

Door allerlei gebeurtenissen kan er vermogensschade optreden Simpele voorbeelden hiervan zijn: -Een conflict draait uit op een rechtszaak hierdoor ontstaan advocaat- en proceskosten, -de beleggingsresultaten zijn niet dŠt geworden wat men ervan verwacht had.

Soorten verzekeringen

Er zijn vele soorten verzekeringen. Hieronder worden deze verdeeld in verschillende categoriŽn.

Bezittingen: - woonhuisverzekering (opstal) - Inboedelverzekering - Glasverzekering - Kostbaarhedenverzekering - Materieleverzekering

Verkeer: - Personenautoverzekering - Bromfietsverzekering - Motorverzekering - Fietsverzekering

Transport: - Pleziervaartuigenverzekering - Caravanverzekering

Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand: - Aansprakelijkheidsverzekering - Rechtsbijstandverzekering

Inkomen en Arbeidsongeschiktheid: - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Ongevallen Verzekering

Gezondheid en zorg: - Zorgverzekering (individueel en collectief)