Aftrek Hypotheekrente 2013?

Wat is hypotheekrenteaftrek?

hypotheek De rente die u als koper van een huis betaalt over uw hypotheek, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomenstenbelasting. Dit is de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrente aftrek staat al lang als agendapunt op de politieke agenda. Dit zal ook zo blijven aangezien deze regeling ervoor zorgt dat de staat veel geld misloopt. Er worden allerlei alternatieven en wijzigingen bedacht om de hypotheekrenteaftrek te kunnen verlagen. Vanaf januari 2013 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op het hypotheekrente aftrek beleid in Nederland. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente bij leningen die op of na 1 januari 2013 worden gesloten.

Beperking aftrek hypotheekrente

Vanaf 1 januari 2013 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annu´tair (maandelijkse een vast bedrag) aflossen. Pas dan heeft de huiseigenaar nog recht op hypotheekrenteaftrek. Voorheen kon hypotheekrenteaftrek worden toegepast op alle hypotheken, ook aflossingsvrije hypotheken. Dit is sinds januari 2013 niet meer mogelijk, de hypotheekrenteaftrek is hiermee verder beperkt. Als er een aflossingsvrije hypotheek wordt afgesloten na 1 januari 2013 kan hierop dus geen hyptoheekrente aftrek meer toegepast worden. Dit geldt ook als er maandelijks wel wordt gespaard voor aflossing

Bestaande leningen

Voor bestaande leningen blijft de hypotheekrenteaftrek onveranderd. Dit geldt ook als iemand een hypotheek oversluit. Als een huiseigenaar een bestaande lening ophoogt (bijvoorbeeld voor verbouwing), dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat hij bijleent. Ook als een duurder huis wordt aangeschaft, dan blijven de huidige hypotheekvoorwaarden en aftrek gelijk, echter op het bedrag wat extra geleend wordt, zijn de nieuwe regels van toepassing.

Overige maatregelen aftrek hypotheekrente 2013

Andere maatregelen die aangepast zijn met betrekking tot de hypotheekrente aftrek na 2013 zijn onder andere dubbele hypotheekrenteaftrek voor een woning die te koop staat blijft mogelijk. Bijvoorbeeld als een huiseigenaar een nieuw huis heeft gekocht, maar zijn oude huis nog niet verkocht heeft. Echter was dit voorheen 3 jaar mogelijk en vanaf januari 2013 is het op een tweede huis slechts 2 jaar mogelijk hypotheekrente aftrek toe te passen. Daarnaast zijn ook de vrijstellingen voor belasting in box 1 verdwenen op kapitaalverzekering en spaarrekeningen voor de eigen woning.