Hypotheek

Wat is een hypotheek?

hypotheek Een hypothecaire lening (hypotheek) is een lening waarmee een huis gekocht kan worden. Het huis functioneert dan als onderpand van de lening. De manier waarop de lening afgelost wordt, bepaalt de vorm van de hypotheek of lening. Er zijn verschillende soorten hypotheken/hypothecarie leningen.

Aflossingsvrije hypotheek

In een aflossingsvrije hypotheek wordt niets afgelost. Iedere maand wordt de rente betaald over het bedrag wat geleend is, de hypotheek. Er zijn zowel volledig aflossingsvrije hypotheken als gedeeltelijke afslossingvrije hypotheken. In het verleden mochten er in elke mate een hypotheek worden afgelosten. Sinds 2011 mogen hypotheken maximaal 50% aflossingsvrij zijn. Hiermee wordt voorkomen dat je met een te hoge schulld overblijft. Bestaande hypotheken mogen wel blijven bestaan in de aflossingsvrije vorm.

Krediethypotheek

Een krediethypotheek is een flexibele hypotheekvorm, eigenlijk vergelijkbaar met een normale bankrekening, alleen dan met een hoger bedrag. Net als bij een gewone bankrekening, kan er geld opgenomen worden en geld worden gestort. Maandelijks wordt over het geleende bedrag rente berekend. Hoe hoog deze hypotheek mag zijn, is afhankelijk van de waarde van het huis.

lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt maandelijks een vast bedrag aan rente betaald en een vast bedrag aan aflossing. De schuld wordt dus kleiner naarmate het verloop van de hypotheek. Doordat het verschuldigde bedrag kleiner wordt, wordt de rente ook lager. Het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt echter ook kleiner. Deze wordt namelijk bepaalt door de hoogte van de rente.

Annu´teitenhypotheek

Bij een annuiteitenhypotheek wordt iedere maand een vast bedrag betaald dat hetzelfde blijft. Dit bedrag is een deel rente en een deel aflossing. Ook hier wordt het belastingvoordeel door hypotheekrenteaftrek kleiner doordat het verschuldigde bedrag, de hypotheek steeds kleiner wordt. Het verschil met een lineaire hypotheek en annuiteitenhypotheek is het terugbetalingsverloop

Belegginshypotheek

Een belegginshypotheek is een hypotheekvorm waarbij aan het einde van de looptijd pas de schuld wordt afbetaald. Iedere maand wordt geld opzij gelegd, en via een beleggingsrekening of belegginsverzekering wordt dit belegd. Iedere maand wordt hiervoor een premie betaald, hiermee wordt een beleggingstegoed opgebouwd wat hopelijk zo oploopt zodat de hypotheekschuld betaald kan worden.

Traditionele levenhypotheek

Een traditonele hypotheek is een levensverzekering plus een lening voor de aankoop van een huis. Maandelijks wordt ook hier gewoon rente betaald voor de lening/hypotheek, en er vind geen aflossing plaats. Daarnaast wordt ook iedere maand de levensverzekering betaald en aan het einde van de looptijd van de lening wordt vanuit de levensverzekering de hypotheek afbetaald.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek wordt iedere maand alleen de rente over het geld dat geleend is betaald. Er vind geen aflossing plaats. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt het gehele bedrag in een keer terugbetaald. Door een spaarverzekering wordt het bedrag wat terugbetaald moet worden opgespaard door een maandelijkse bijdrage.

Spaarbeleggingshypotheek

Een spaarbeleggingshypotheek of hybride hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. Er wordt gespaard of belegd om het geleende bedrag bij elkaar te sparen. Tijdens de looptijd van de hypotheek kan er gewisseld worden tussen sparen en beleggen. Is de rente laag dan wordt er vaak gekozen voor beleggen. Wordt er een minder gunstig belegginsklimaat verwacht, dan wordt er vaak gekozen voor sparen.